Demo

Demo

Juridische expertise struikelblok modelovereenkomsten MKB?

Zoals bijna alle bedrijven en ZZP’ers weten, wordt de huidige verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten. MKB’ers en ZZP’ers dienen na te denken over de gevolgen. De regeling kent veel weerstand, maar wat zijn dan de pijnpunten?

 

Op internet heeft de Belastingdienst voorbeelden geplaatst van algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Het belang voor werkgevers is hierbij toegenomen om dit in een juiste vorm te gieten, daar het risico van naheffing mede bij de werkgever komt te liggen. Maar hoe komt de MKB’er door het ‘doolhof’ van deze overeenkomsten heen en vooral wat zijn de risico’s die een MKB’er neemt? Enige juridische kennis is hierbij onontbeerlijk om grote ‘ongelukken’ te voorkomen.

Ten eerste welke overeenkomst sluit aan bij de werkzaamheden van de ZZP’er die de organisatie in wil huren? Als deze een verkeerde kiest, in hoeverre loopt deze organisatie dan risico’s bij uitvoering van een opdracht? Maar al is voor de juiste modelovereenkomst gekozen en hier wordt naar gehandeld, dan nog is er het punt dat de belastingdienst de overeenkomsten niet beoordeelt op ondernemerschap. Deze beoordeling kan een werkgever niet maken. Alleen als de ZZP’er een fulltime overeenkomst heeft voor een langere periode zou gesteld kunnen worden dat de werkgever zou moeten weten dat hier geen sprake kan zijn van ondernemerschap. Maar dit dan alleen nog maar onder voorwaarden. Enige juridische expertise is derhalve nodig om hier duidelijkheid over te krijgen. Of durft u het risico te nemen?

AnderZ Financieel adviseert het MKB en ZZP’ers in financiën en ondernemerschap.

Jasper Rutten

03-10-2016